Par mums

SIA "Lauku projektu birojs"  uzsāka savu darbību 2017.gada 18.janvārī. 

2018. gadā SIA “Lauku projektu birojs” ir īstenojis ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", "projektu Kafejnīcas “Vojaž” virtuves iekārtu un tirdzniecības aprīkojuma iegāde”Projekta realizācijas ietvaros, tika iegādātas virtuves iekārtas un tirdzniecības aprīkojums.  

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.